26 mei 2018
Hisse de Vries
Door
Hisse de Vries

privacy verklaring

Mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. is transparant over uw persoonsgegevens

Als u contact hebt met mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. kunt u hier lezen wat mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V met uw gegevens doet en uw rechten.

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V, de eenmans-B.V. van Hisse de Vrie, verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V is gespecialiseerd in privacy en doet er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van uw kostbare gegevens te voorkomen. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V verwerkt zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.

Welke gegevens verwerkt mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V?

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. verwerkt doorgaans alleen de gegevens die u zelf hebt aangeleverd, zoals uw naam en (mail)adres. Pas als dat nodig is voor de dienstverlening, zal mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V meer gegevens aan u of aan derden (de overheid, de rechtbank) vragen of zelf aanmaken (in brieven).

Waarom gebruikt mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het leveren van juridische diensten in de brede zin van het woord aan particulieren, bedrijven en instellingen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor (door u gevraagde) offertes, facturatie, incasso, mogelijke procedures bij klachten, en dergelijke. De gegevens ook worden gebruikt om de diensten van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. te verbeteren.

U kunt de website van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. anoniem bezoeken

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. maakt gebruikt van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. bezoekt u anoniem. Er worden geen cookies verzonden vanaf de website. Er worden geen IP-adressen of andere naar u herleidbare gegevens verwerkt in de door de host gegenereerde statistiek, die mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. kan raadplegen. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. gebruikt geen andere manieren van bijhouden van gegevens van websitebezoekers en heeft geen toestemming gegeven aan derden (Facebook, Google) om dat te doen. Er staan geen tracking pixels of andere verborgen manieren om u te volgen op de site.

Zo veel mogelijk off line

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. gebruikt bewust geen online mailtoepassing of online kantoorapplicaties (Outlook, Office 365, Dropbox of vergelijkbare technologie). De laptop van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. bevindt zich niet in een netwerk, maar is wel beveiligd verbonden met het internet. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. gebruikt daarvoor software (antivirus, malwareprotectie, firewall) en wachtwoorden. Als zich een probleem zou voordoen, dan houdt mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. u daarvan direct op de hoogte en zal mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailverkeer met mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V: zo veilig mogelijk

Mailverkeer van en aan mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. verloopt via de server van de host, die voldoet aan de privacyregels. Inkomende mail wordt veilig opgeslagen op de server en in de mailbox op de beveiligde laptop van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. in een kantoor dat voldoende veilig is en waar geen bezoekers komen. De mail blijft op de laptop bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Alle mail bewaart mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. ook als backup op een externe harde schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld.

Uw data, brieven, documenten en andere persoonsgegevens: zo weinig mogelijk

Als u een overeenkomst van dienstverlening met mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. aangaat, dan is het nodig en u bent dat volgens de overeenkomst en algemene voorwaarden ook verplicht, om alle stukken die mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. nodig heeft voor de dienstverlening aan mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. te geven. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. maakt doorgaans ook zelf stukken met uw persoonsgegevens, zoals brieven en verslagen.

Het kan voor de dienstverlening noodzakelijk zijn dat mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. kan voor de dienstverlening ook moeten vragen om een afschrift van een identiteitsbewijs, Burgerservicenummer en dergelijke. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om juridische procedures te kunnen voeren.

Al deze gegevens worden digitaal (ingescand) opgeslagen op de beveiligde laptop van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. Deze blijven daar bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Verzenden van digitale gegevens gaat zo veel mogelijk met mail of met een beveiligde service (wetransfer), waarvan de gegevens zo kort mogelijk online staan. Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke verzoek online gezet.

Verder bewaart mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. al deze noodzakelijke gegevens als backup op een externe harde schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld en die wordt bewaard in een beveiligde woning. Deze gegevens worden alleen met uw toestemming en/of voor zover nodig met derden gedeeld, die alle ook voldoen aan de privacyregels. U kunt dan denken aan de Belastingdienst en het administratiekantoor van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V., maar ook aan collega-juristen waarmee mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. een verwerkersovereenkomst heeft.

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. werkt ook met papieren dossiers. Vooral in procedures is dit het geval. Stukken van derden, zoals rechtbanken worden ingescand en verder ongebruikt bewaard op het kantoor en aan u op gezette tijden overhandigd. Deze stukken maken daarom geen onderdeel uit van ‘bestanden met persoonsgegevens’. Toch hanteert mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. hiervoor zo veel mogelijk dezelfde handelwijze als voor uw digitale persoonsgegevens.

Geen ongevraagde reclame

  1. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. benadert nooit ongevraagd personen voor marketing. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. houdt voor marketingactiviteiten gericht op bedrijven/instellingen lijsten bij, met daarin bedrijfsgegevens en naam, functie en mailadres van de contactpersoon. Deze lijsten worden nooit gedeeld met derden. De gegevens zijn zelf door de betrokkene gedeeld met mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. of zijn afkomstig van LinkedIn of andere social media services, waaraan de betrokkene toestemming tot het delen heeft gegeven. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. houdt natuurlijke personen alleen met toestemming op de hoogte van juridisch nieuws, onder meer over nieuwe publicaties van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. kan u gegevens ook gebruiken om u te benaderen voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Rechten van betrokkenen

Indien u denkt of weet dat mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt (per e-mail via het onderstaande adres) om inzage vragen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens via de digitale weg. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als u denkt dat mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. onterecht uw gegevens verwerkt, dan kunt u vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om, indien u niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, uw toestemming aan mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. intrekken.

Mocht u het niet eens zijn met de reactie van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. op uw verzoeken, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de regio waar u woont.

Contactgegevens

Mr. Hisse de Vries

info@06-24352136

0649897981

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:

Reageer